• Хамгаалалтын дохиоллын систем
 • Галын дохиоллын систем
 • Автомат утаа зайлуулах систем
 • Теле хяналтын систем
 • Цаг бүртгэлийн систем
 • Аудио, Видео домофон систем
 • Зарлан мэдээлэх систем
 • Дотоод холбооны систем
 • Холбооны болон компьютерийн сүлжээ
 • Проектор болон түүний дэлгэцүүд
 • Хурлын болон санал хураалтын систем
 • Сүлжээний төхөөрөмжүүд
 • Гадна болон дотор холбооны сувагчлал, шилэн кабель
  суурилуулалт